Der er kommet en ny bogføringslov, som har til formål at modernisere og digitalisere processen med at registrere og rapportere økonomiske transaktioner for virksomheder. 

Med den nye bogføringslov fra 2024 skal alt bogføring digitaliseres. Det betyder, at næsten alle virksomheder på sigt skal have flyttet deres bogføring fra traditionelle papirbaserede metoder til elektroniske system for bogføring og regnskaber. Det primære formål med den nye bogføringslov er at brugen af digitale værktøjer og teknologier skal lette bogføringsprocessen og øge effektiviteten.

Den nye bogføringslov træder i kraft i juli 2024, og det er en god idé at være forberedt på de nye ændringer. Læs med her på siden og bliv klogere på, hvad der er vigtigt for dig at vide i forhold til at overholde de regler, den nye bogføringslov kræver.

Bliv klar til den nye bogføringslov fra 2024

Den nye bogføringslov træder snart i kraft, og hvis du ikke allerede kender reglerne, er det en god idé at forberede dig på, hvad ændringerne betyder for din virksomhed. Her på siden svarer vi på en række spørgsmål som kan hjælpe dig med at komme godt fra start. Du kan blandt andet læse om, hvad den nye digitale bogføringslov præcist indebærer, hvorfor der er behov for en ny bogføringslov, hvornår den træder i kraft og hvad, der sker, hvis du ikke overholder den nye lov. 

Hvad indebærer den nye digitale bogføringslov?

Den nye bogføringslov fra 2024 stiller krav til næsten alle virksomheder i Danmark om, at de på sigt skal benytte et digitalt bogføringssystem til registrering af deres regnskab. Det betyder også, at virksomheder skal opbevare alle deres økonomiske transaktioner og bilag digitalt. 

Den nye lov stiller desuden et krav om sikkerhedskopiering. Det indebærer, at virksomheden skal lave automatisk sikkerhedskopiering af digitale bogføringsregistreringer samt købs- og salgsbilag. Husk også, at det er vigtigt, at dine bilag opbevares i mindst fem år ved en tredjepart, hvis du bruger et registreret digitalt standard bogføringssystem.

Derudover skal virksomheder udforme en procedurebeskrivelse for bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Her stilles der desuden et krav om, at ansvarspersonen for disse procedurer er angivet. 

Hvorfor er der behov for nye regler om digital bogføring?

De nye regler har først og fremmest til formål at effektivisere bogføringsprocessen. Den nye bogføringslov skal gøre det lettere for virksomheder at registrere deres regnskab. Samtidig vil den automatisk indberette vigtige dokumenter, som for eksempel årsregnskab, til myndighederne. 

De nye regler om digital opbevaring har desuden til formål at beskytte dit regnskabsmateriale, så du undgår at blive udsat for IT-kriminalitet. 

Hvem omfattes af den nye bogføringslov, og hvornår træder den i kraft?

Langt de fleste virksomheder er omfattet af den nye bogføringslov, som træder i kraft d. 1. juli 2024. 

Selskaber, der er regnskabspligtige efter årsregnskabsloven, er omfattet fra og med d. 1. juli 2024.

Der gælder dog andre regler for personligt ejede virksomheder, hvis årsomsætning er over 300.000 kr. over to år. Her forventes det fra og med regnskabsåret 2026.

De fastsatte regler omfatter også bogholdere og andre fagfolk, der udfører bogføring for virksomheder. 

Du kan tilgå hele tidsplanen for den nye bogføringslov på erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan sikrer jeg, at jeg overholder den nye lov?

Hvordan du sikrer overholdelse af de nye krav til digital bogføring afhænger af din nuværende bogføringsmetode. Der er forskellige måder at overholde reglerne på alt afhængig af, om du allerede benytter et digitalt bogføringssystem, om du bogfører manuelt f.eks. i Excel, eller om du har uddelegeret det til en bogføringsvirksomhed. 

Du kan læse meget mere om de nye regler her.

Hvad sker der, hvis jeg overskrider den nye bogføringslov?

Det er dit ansvar, at din virksomhed overholder den nye bogføringslov fra 1. juli 2024. Hvis du ikke overholder de nye regler, vil ledelsen i din virksomhed i første omgang modtage et påbud fra Erhvervsstyrelsen om at indsende en erklæring, der dokumenterer, at kravene bliver opfyldt. 

Hvis ikke erklæringen udfyldes og indsendes, kan konsekvensen være, at de personer, der varetager bogføringen, får en bøde. I yderste tilfælde kan det lede til en politianmeldelse af virksomhedens ledelse.